Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác Nga - Trung về khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay và bài học cho Việt Nam

ĐỖ HƯƠNG LAN, NGUYỄN MINH HẢI

Tóm tắt


    Một trong những định hướng ưu tiên hàng đầu của Nga là phát triển mối quan hệ về khoa học và công nghệ với Trung Quốc bởi đây là một thị trường tiềm năng lớn đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ . Kinh nghiệm hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với LB Nga.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581